MB Sprinter RZP

Dodání sanitního vozidla pro záchrannou službu ASČR, návrh a realizace polepů