Montáž ZVZ

Montáž zvláštního výstražného a zvukového zařízení na hasičské vozidlo