Dekonta sací cisterna FEKO-11 – majáková rampa, přídavná světla

Cisterna slouží k sání, transportu a vytlačování znečištěných a nebezpečných kapalin třídy 3, 6 a 9, je vybavena vlastním nerez ocelovým tankem a je určena také k vysokotlakému čištění jímek a k čištění malých potrubí do DN400. Cisternová nástavba typu FL a AT splňuje podmínky dle Dohody ADR o přepravě nebezpečných látek, plně respektuje předpisy dle ČSN a EU. Vozidlo je pro potřeby Ekologické havarijní služby společnosti DEKONTA, a.s. vybaveno výstražným zařízením modré barvy a je určeno zejména k zásahům u ekologických havárií a likvidaci jejich následků.