Plošina pražských drážních hasičů – montáž majáků

Jednotka HZS SŽDC Praha disponuje od konce roku 2011 zrepasovanou automobilovou vysokozdvižnou plošinou PP 27–2/SD-H. Firma MANDIsan dodala nové zvukové a světelné výstražné zařízení.

Jedná se o původně montážní plošinu od Slováckých strojíren s označením MP-27/2 s maximální dostupnou výškou 27 m, která byla vyrobena v roce 1991 pro tehdejší Severozápadní dráhu Praha, kde byla využívána Drahstavem Pardubice, stavebním oddílem Kolín pro údržbu železničních objektů. Plošina byla takto využívána až do roku 2008, následně byla převedena k drážním hasičů.